Vaidlus puudutas poolloodusliku koosluse (PLK) hooldamise toetust. Keskkonnaamet seadis talunikule selle toetusega seaoses ebamõistlikud lisatingimused ja arvas, et kui talunik ei taha neid täita, siis loobugu rannakarjamaade hooldamisest.