Kui Euroopa uue põllumajanduse eelarve koostajad võtaksid kuulda puisniitude ja rannakarjamaade hooldajaid, kaoksid nii puude mõõtmine ja lugemine kui ka pidevad vaidlused PRIA-ga, milline kooslus on toetuskõlbulik ja milline mitte.

Sarnaselt kogu ülejäänud põllumajandusega ei saa ka pärandkooslused hakkama ilma sihipäraste toetusteta. Mida peaks pärandkoosluste hoius nüüdsega võrreldes muutma ja mis tuleks uude perioodi kaasa võtta?