Hullumeelne põnevus

Keevitusõpetajast keevitaja Vassar jätkab: „Peab tunnistama, et praegune olukord sobib mulle. Saan kõike ülikoolis õpitut praktiseerida. Nädalavahetusel võtsin ise mitu e-õppe tundi, et erinevates keskkondades toimetada. Hullumeelne tempo, aga väga põnev on.

Kolleegidega jõuab sellegipoolest virtuaalse, muidu traditsioonilise 09:45 kohvipausi peetud.

Täna oli nooremal tütrel live-informaatika ja käsitleti just mulle sobivat teemat. Niisiis, olin oma 3. klassi tütrega koos informaatikas. Ideid on meeletult ja õppematerjali/ülesannete tootmine käib hooga. Iga päev on uus ja huvitav ... õpetades õppides.”

Ö-tähega keevitusteave

Milline on siis koduõppe keevitusõpe? Aimu saab Evely Vassari lähetatud juhendmaterjalist.

Niisiis: „Kuna 14.03.2020 oli emakeelepäev, lõimime töö üldainetest eesti keelega...

Trüki oma tööle ülalt alla tähestik ja kirjuta iga tähe taha 5 keevitaja tööga seotud vastava tähega algavat sõna (võimalik, et hätta jääd Ö-tähega… ).”

Järgmise päeva kavas oli videomaterjalide läbivaatamine. Nendeks olid "Uus töötaja", "Juhendamine ja väljaõpe", "Töövahendi ohutukasutamine", "Töö- ja puhkeaeg". Tegemist on tööinspektsiooni ja Balti filmikooli koostöös valminud videotega.

Vaatamise järel tuli koostada ideekaart teemal „Mina uue töötajana”.

Tähelepanelikud õpilased

Kadrina akordionist ja kohaliku kapelli juht Margus Laugesaar töötab nagu instrumendiõpetajatele kohane, mitmes koolis korraga. Ta jagab klassikalise kitarri ja akordionitarkusi Kadrina kunstidekoolis, Rakvere Kaurikoolis ja muusikakoolis ning Kundas.

Laugesaar annab teada, et muusikakooliõpetajad vahetavad näpunäiteid ja kogemusi läinud pühapäeval loodud Facebooki küljel nimega Pilliõpe distantsilt.

Margus Laugesaar kirjutab: „Mina kasutan kodus pillitundide tegemiseks Skype ja messengeri videokõnesid. Saame väga hästi hakkama. Kusjuures õpilased on pilli mängimisel tähelepanelikumad kui tunnis, sest õpetajat ei ole reaalselt hariliku pliiatsiga kõrval istumas ja noodireal järge ajamas.

Samuti annavad solfedžo õpetajad läbi pilliõpetajate õpilastele kodused ülesanded ja hea on ka see, et õpilastel on võimalus õppida kasutama noodikirja vabavara, mida nad üldiselt ei kasuta, sest reaalses tunnis tehakse kõik ju noodivihikusse.

Muideks, videosilla kaudu õppimine annab ka lapsevanemake ülevaate, kuidas peab kodus pilli harjutama. Muidu nad ainult küsivad, kas pill on harjutatud!”

***

Maaleht jätkab koduõppes kogetu käsitlemist. Kirjutage rein.sikk@maaleht.ee .