Eriolukorra ajal on külaseltsid isegi aktiivsemad, kui muidu. Otsitakse võimalusi kontaktivabaks ühistegevuseks ning küsitakse usinalt projektide jaoks raha.