„Vaidlustatud metsateatised asuvad kõik looduskaitseliste piirangutega metsades, valdavalt metsise püsielupaiga piiranguvööndis või metsise leiukohas väljaspool kaitseala. Samuti on esitatud vaideid kaitseala piiranguvööndis olevatele metsateatistele,“ täpsustas Etverk.

EMA juhatuse liikme Linda-Mari Väli sõnul on lähema aja jooksul oodata jätkuvalt uusi vaideid looduskaitsealade ja kaitsealuste liikide elupaikade raietele. Mitte ainult EMA-lt, vaid ka nendega sarnaste eesmärkidega organisatsioonidelt, kellega koostööd tehakse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid