Esimeses järjekorras on pihta saamas okaspuidu sortimendid, mille hinnad langevad. Lehtpuidu hinnad on praegu püsinud ja paberipuit koguni kallinenud. Samuti püsib küttepuidu hind.