Läinud nädalal pandi tulevasele jaamale nurgakivi. Arvutuste järgi saaksid nad gaasiga praktiliselt asendada seni peamiselt auru tootmiseks kasutatava põlevkiviõli.

Teise etapina on Kaarlijärve meiereil kavas selle aasta lõpus valmivat jaama laiendada ja koostöös lähedalasuva lehmi pidava Kure Mõisa OÜga hakata biogaasi tootma veel ka jääkmudast, digestaadist ja lehma vedelsõnnikust.