„Eestis peetakse täna ligi 80 000 lüpsilehma ja päevane piimatoodang on umbes 2000 tonni, millest 400 tonni eksporditakse Leetu ja 200 Lätti. Põllumeeste jaoks on oluline, et toorpiima kokkuostuhind ei langeks alla omahinna ehk 300 euro/tonnist. Maikuu toorpiima kokkuostuhind on meie naaberriikides juba langenud 260-270 euroni/t, mis on madalaim kokkuostuhind alates 2014. aastast. Seetõttu tuleb tegutseda kohe, et hoida ära piimakarja vähenemist ja põllumeeste pankrotilainet,“ sõnas ta.

Kokk näeb ühe võimaliku lahendusena nn lao finantseerimise meedet.
„Me peame looma võimalused toota piimapulbrit, võid ja juustu lattu ning tasuda vahepeal toorpiima eest tootjatele. PRIA-l on täna võimekus 24 tunni jooksul alustada toodangu ladustamist. Lähinädalatel peaks ka Euroopa Komisjoni põllumajandus- ja maaeludirektoraadi poolt kinnitatama sekkumise kokkuostu hinnad, mille eesmärk on säilitada tootjatele vähemalt piimatootmise omahind,“ ütles Kokk.

Ta lisas, et hetkel võib kujuneda probleemiks Eesti piimatööstusettevõtete transpordivõimekus.
„Põllumajanduskaubanduskoda võiks nüüd võtta initsiatiivi, et koostöös Maaeluministeeriumiga, tootjatega, töötlejatega ja transpordiettevõtetega leida lahendused piimatööstuse tootmisvõimekusele ja transpordile. Eesti põllumehi ning maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtteid tuleb kriisihetkel toetada.“