Näinud 40 aasta jooksul metsas toimunud arenguid, tekitab liikvel olev hirm Eesti metsade käekäigu pärast minus kahetisi tundeid. 

Tõsi, metsameeste ees seisavad uued tõsised väljakutsed, näiteks kuidas kasvatada muutuva kliima mõjudele vastu pidavat metsa ning vähendada metsade kasvatamisega süsiniku hulka atmosfääris, arvestades vajalike muutustega energeetikas, materjali- ja maakasutuses. 

Metsandusdebatt peaks keskenduma hoopis neile teemadele, et koostöös teadlastega leida ja teha parimad otsused Eesti metsa hea käekäigu nimel.