Petitsioonis seisab kirjas kartus, et ulatuslike uuringutega rikutakse tõsiselt kohalikku põhjaveerežiimi ja tulemuseks võib olla veetaseme langus Uljaste järves või isegi järve tühjaks voolamine. „Anname teada, et oleme vastu põlevkiviuuringutele Uljaste uuringuväljal,” teatavad allkirja andnud.

Avalikud, senini sotsiaalmeedias toimunud aktsioonid said alguse Maalehe 20. ja 21. mai artiklitest “Virumaa kauneim järv Uljaste võib saada naabriks põlevkivikaevanduse” ja “Kohalike hirm: Kiviõli tehas võib hävitada maalilise Uljaste järve”.

Võimalikust Uljaste põlevkivisõjast on kirjutanud ka maakonnaleht Põhjarannik nii artiklina, kui maininud juhtkirjas, et kogukonna „jah”sõna on üha keerulisem saada.

Teemal "Keemiatööstus ohustab Uljaste järve", on artikli üllitanud ka Lääne-Viru maakonnaleht Virumaa Teataja.

Lüganuse vallavolikogu peaks ostustama oma juunikuu istungil, kas toetada Kiviõli Keemiatööstuse OÜ geoloogilise uuringu loa taotlust.