Põllumajandus- ja toiduamet on maaeluministeeriumi loodav valitsusasutus, mis luuakse veterinaar- ja toiduameti ning põllumajandusameti ühendamisel. Põllumajandus- ja toiduameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi asutuse tööprotsesside ja inimeste juhtimise usaldusväärse toiduohutuse süsteemi ja tasakaalus põllumajandus-keskkonna.

Põllumajandus- ja toiduameti peadirektori ametikohale asumise aeg on 1. jaanuaril 2021. aastal. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.