On kogutud 1138 veebiallkirja petitsioonile uuringu vastu. On toimunud ka umbes 300 inimesega pikett järve kaitseks.

“Kardame, et niivõrd ulatuslike uuringutega rikutakse tõsiselt kohalikku põhjaveerežiimi ja tulemuseks võib olla veetaseme langus Uljaste järves või isegi järve tühjaksvoolamine,” seisis petitsioonis.

Maaleht küsis Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse eesimehelt Priit Orumaalt, mis saab edasi.