Mari kultuur toetub keeldude süsteemile ehk ok joro’le – „ei ole tavaks“ või „pole lubatud“. Keelud omandatakse piltlikult öeldes juba emapiimaga ning neid järgitakse kogu elu.