Nädala alguseks oli end kirja pannud kümmekond künnisportlast, nädala jooksul nimekiri täieneb. Kuna viiruse tõttu jäid ära koolinoorte rahvusvahelised künnivõistlused Olustveres, on just noorteklassis loota tavapärasest põnevamat konkurentsi.

Tavapäraselt on võistlus kahepäevane. Esimesel päeval küntakse kõrrepõldu ja teisel rohumaad.

Võistlejaid ja kohtunikke oodatakse 18. septembri hommikul regsitreeruma Kuremaa tuuleveskis, kuhu on paigutatud staap. Ennelõunal on instrueerimine ja proovikuünnid.

Eesti 46. kündmise meistrivõistlused avatakse kell 13 osavõtjate paraadiga, järgneb võistluskünd kõrrepõllul. Laupäeval võisteldakse rohumaakünnis. Lõpptulemus selgub ja Eesti 2020. aasta künnimeistrid on teada laupäeval kell 15.

Kõrrepõld on nisupõld Kuremaa tuuleveski lähedal, reljeefilt kõrgem ja huumushorisonti kuni 25 cm. Muld on seal veidi rähkne ja kivine. Rohumaa võistlusala on veidi kaugemal ja reljeefilt ühtlasem ristikupõld.

Tänavused künnimeistrid on teada ja saavad autasustatud laupäeval kella 15 paiku.

Künnivõistluste ajakava

Reede, 18. september:

  • 7.30 Algab registreerimine
  • 8.30 Võistlejatele platside loosimine.
  • 9.30 – 12.00 Proovikünd.
  • 13.00 Eesti 46. künnivõistluste avamine lipu heiskamisega põhiplatsil.
  • 14.00 Kõrrekünni alustamine.
  • 17.20 Künniaeg läbi.

Laupäev, 19. september:

  • 9.30 Avavao künd.
  • 10.10 Algab võistluskünd.
  • 12.50 Künniaeg läbi.
  • 15.00 Võistluste lõpetamine, autasustamine.