Maalehe varasemad artiklid on välja toonud, et samasugune olukord pitsitab tuhandeid mehi, kes on valmis laste kasvatamisse panustama, aga seadusega nõutud elatismiinimum on põhjendamatult kõrge ning nende palk ei võimalda kogu raha maksta. Nii tekivad võlad, nad jäävad ilma oma varast ja neil tuleb ära elada miinimumelatise summast, mis sisuliselt tähendab vaesusse langemist.