Vastuseid saadi küsimustele: Kas aina võimenduva koroonakriisi tingimustes olete Te saanud riigi institutsioonide ja eriti terviseameti poolt kogu vajaliku abi? Või on mingi oluline puudujääk, mis takistab Teil omavalitsusjuhina oma inimeste eest seismist, nende tervise kaitsmist? Palun andke võimalikult kiirelt meile teada, mis peaks Teie arvates seoses koroona ja omavalitsuste rolliga olema hoopis paremini korraldatud ja kuidas?

Vastuseid saadi peaaegu igast Eesti nurgast, ainult ühest kohast jäi vastus saamata. Omavalitsused on olukorra parandamiseks võtnud kasutusele erinevaid meetmeid. Küll aga on ka neid, kes sooviksid saada olukorda rohkem selgust. Milliseid meetmeid ja milles omavalitsused rohkem selgust soovivad, loe artiklist