“Meie eesmärk on, et Eesti rakendaks Euroopa Liidu algatatavad strateegiad piisavalt eesmärgistatuna ja need oleks saavutatavad, realistlikud ning kavandatud meie looduslikku, rahvastikulist ja sotsiaalmajanduslikku eripära arvestades. Mitte ei kopeeritaks Euroopa Liidu paberitest lihtsalt maha,” kirjeldab Rooma Klubi liige Juhan Telgmaa klubi seisukohtade sõnastamise ja avaldamise ajendeid.
Nii ei pea Rooma Klubi õigeks põlevkivi kasutamise järsku lõpetamist, vaid selle järkjärgulist vähendamist vastavalt sellele, kuidas tuule-, päikese- ja teiste alternatiivsete energiaallikate kasutamine edeneb.
Teadlased leiavad, et Eesti energeetika on “nokk kinni, saba lahti” olukorras – põlevkivi kasutamist tuleb piirata, puidu põletamine elektri tootmiseks pole jätkusuutlik, uued energiasaamise viisid aga ei jõua elule järele.