Kolm kuud tagasi jõustus metsaseaduse muudatus, mille järgi tuleb metsaomanikul, kes kavatseb metsa raiuda piirkonnas, mis on planeeringuga määratud linna kui asustusüksuse rohealaks, saada selleks omavalitsuse nõusolek. Kooskõlastus tuleb hankida enne metsateatise esitamist keskkonnaametile.
Ent kui rohealal asuva metsa raieks on omavalitsus planeeringuga seadnud piiranguid, on omavalitsusel õigus jätta raie kooskõlastamata ja sellisel juhul keskkonnaamet metsateatisele lubavat otsust ei anna.
Metsaomanikud ei ole rahul olukorraga, kus kohalikud omavalitsused seavad raietele piiranguid, aga hüvitisi ette ei näe. Ka on nad seda meelt, et enne piirangute seadmist tuleb nende osas metsaomanikega kokku leppida.