RMK peametsaülem Andres Sepp tähendas, et osa kinnitatud KAH-alade puhul võivad arutelud metsa majandamisviisi, aja ja suuruse üle ka veel edasi kesta – kaardile paneku kriteeriumiks on see, et ala piirides on täpselt kokku lepitud.
KAH-alade kümne aasta majandamise kavasid saab vaadata samuti RMK kodulehelt. Seal on üleval nii need plaanid, mida alles hakatakse kuskil piirkonnas tutvustama, kui ka need, mis on juba kinnitatud.
Lisaks plaanitavatele raietele on kavas näidatud ka seda, milline mets (vanus, puuliigid) kasvab piirkonnas kümne aasta pärast.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega