Looma heaolu on väga seotud ettevõtte kasumlikkusega. Kui loom on tervem, pole nii palju vaja veterinaari abi ja loom on produktiivsem. Et teadusest ka laudaelus kasu oleks, on plaan uuringust saadud teadmised loomapidajateni viia ja koolitada nii farmijuhatajaid kui laudatöötajaid, kes vahetult loomadega tegelevad.

• Grupi tasandil vaadati näiteks looma kehakeelt – kuidas loomad omavahel suhtlevad ja milline on aktiivsus.
• Mida pikem on joogiküna, seda parem.
• Veis on sotsiaalne olend, kes tahab, et tal oleks sõbranna, kellega koos lüpsil käia või pikutada.
• Põhilised on lonkamine ja kannaprobleemid, mis tulevad sellest, et asemed ei ole piisavalt pehmed.

Heaolu parandamiseks piisab vahel ka päris vähesest.