Millisena näete oma rolli nõukogu esimehena?

Nõukogu koosseis on meeldivalt laiapõhjaline, koosneb erinevate ministeeriumite ja riigikogu ning erinevate parteide esindajatest. Ma ei ületähtsustaks esimehe rolli, kui ka ei alahindaks. Peamine on, et nõukogu esimees oleks metsanduslike teadmistega, et teised ei peaks esimehele selgitama, millest jutt käib.

Kuidas säilitate RMK nõukogusse kuulumisel sõltumatuse teadlasena?

Ma ei näe seost nõukogusse kuulumise ja teadlase sõltumatuse vahel.