Samas on tootjatel ka palju kahtlusi, sest Brüsseli plaanide elluviimine vähendaks nende sissetulekuid kuni veerandi võrra. Kui aga põllumees ei suuda kasumlikult toota, ei saa ta enam põllumees olla.

• Põllumees Lembit Paal: "Täiendavad põllumajandustootmisele seatavad piirangud, mis ühiskonna heaolu suurendavad, aga samas toidutootmist piiravad või kallimaks teevad, peaksid saama ka hüvitatud."
• Nõustaja Kaarel Kallion: "Kõigi nende meetmete rakendamise tagajärg on tahes-tahtmata see, et kokkuvõttes põllumajandustoodang väheneb. Kuidas peaks sellisel juhul suutma kasvava rahvastiku ära toita?"
• Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus: "Euroopa Komisjon pole siiani avaldanud isegi mõjuhinnangut nende rakendamise kohta."