Eelmisel nädalal valmisid vajalikud õigusaktid toetuse jagamiseks, et loa saamisel kohe kiirelt tegutsema hakata. Oma aja võtab siiski ka PRIA infosüsteemide ja protseduuride ettevalmistamine.

Toetatavate sektorite valik ja toetuse suurus räägiti läbi sektori enda esindajatega. Selle tulemusel on 12 miljoni euro jaotus valdkonniti järgmine: lihaveisekasvatajad saavad sellest 18%, seakasvatajad 28%, piimalehmakasvatajad 22%, lamba- ja kitsekasvatajad 6%, aiandussektor 18%, maheteravilja kasvatajad 8%.

Piimalehmade, lihaveiste, sigade ning lammaste ja kitsede puhul saab toetust taotleda põllumajandusloomade registris oleva looma kohta.

Aianduse valdkonnas saavad toetust taotleda PRIA registris olevad tootjad, kes kasvatasid kartulit, maasikaid või köögivilja (kapsas, porgand, punapeet) vähemalt ühel hektaril.

Maheteravilja kasvatajatest saavad toetust taotleda mahepõllumajanduse üleminekuperioodi läbinud tootjad maheteravilja pinna kohta.

Erakorralise toetuse taotluste vastuvõtu algusest teavitab maaeluministeerium esimesel võimalusel.