On otsustatud, et maamaksu aastasele kasvule seatakse piirang ja kodualuse maa maksuvabastus jääb kehtima. Muudatusi on seoses talumistasudega ja need on maaomaniku jaoks soodsad.