Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et EL-i loogika on olnud selline, et keelatakse ära need tooted, millel on olemas alternatiivid nagu näiteks plastist noad-kahvlid, kõrred või õhupallide pulgad.

Kusjuures biopõhiseid ja biolagunevaid (sh kompostitavaid) plaste käsitletakse SUP direktiivi kohaselt muude plastidega samaväärselt ehk ka neid ei tohi edaspidi enam müüa.