Viimastel aastatel on hoogustunud päikeseparkide rajamine ja sealt saadava energia kasutamine. “Põllumehed on näiteks rajanud päikeseparke oma tootmishoonete katustele või vahetusse lähedusse, maale, mida põllumajanduses otseselt kasutada ei saa,” toob Mägi esile.

Pank on tema sõnul huvitatud ka sellistest projektidest, kus mõeldakse kastist välja – näiteks loomakasvatuses tekkivast lägast biometaani või surugaasi tootmine.