Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Andres Talijärve sõnul on kahjuks liiga palju näiteid, kui metsaomanik saab enda maale kehtestatud piirangutest teada alles metsateatist esitades. Kõik piirangud tuleks metsaomanikega kooskõlastada ja õiglaselt hüvitada, ka väljaspool Natura alasid asuvates piiranguvööndites.