Jah, seal oli kohal väga väike ring inimesi. Jeltsin esitas kõigepealt Venemaa ametliku positsiooni. Ta luges selle paberilt ette. See oli pigem räige sõim Eesti aadressil. Tõenäoliselt olid selle valmis kirjutanud toona Vene välisministeeriumis Eesti-suhetega tegelenud Vitali Tšurkin, Vladimir Tšizov ja Aleksandr Udaltsov.

Lennart Meri vastas Jeltsinile, et asjadest pole õigesti ette kantud, ja rääkis Eesti seisukohtadest. Ja siis jõudis Jeltsin küsimuseni: kus need paberid siis on?


Meri vastus oli peaaegu psühhiaatrilist või psühholoogilist laadi. Ta proovis Jeltsinit rahustada ja tekitada kahtlusi neis ametlikes paberites, mida Jeltsin ette luges. Kõigile saalis oli selge, et see tekst ei ole Venemaa presidendi kirjutatud. Ega jätnud ka muljet, nagu ta oleks seda kuidagi läbi mõelnud.