Erki Plamus saavutas talinisuga Inglismaa viljelusvõistluse üldsaagi arvestuses 103. koha saagikusega 9,0 t/ha. Kokku oli nisupõlde võistlemas 200 ringis. Võistluspõllul oli mulla pH 6,8, fosfori tase madal ning kaaliumi tase veidi madal, aga põllu mikrobioloogia oli väga heas seisus.