Tarrastele on esitatud süüdistus üldohtlikul viisil toime pandud mõrvas ja laskemoona ebaseadusliku käitlemises. Kohus arutab esimese astme kuriteo kriminaalasja koos rahvakohtunikega, eesistuja on kohtunik Rubo Kikerpill.

Kohus võttis eelistungil menetlusse kõigi kannatanute tsiviilhagid kogusummas u 350 000 eurot. Lisaks rahuldas kohus kaitsja taotluse kolme tunnistaja ülekuulamiseks, kokku on planeeritud üle kuulata 26 tunnistajat.

Kohus arutab kriminaalasja avalikel kohtuistungitel, kokku on planeeritud kohtuasja arutamiseks 14 istungipäeva.

Tõde selgub kohtus, teatas prokuratuur.