Esmane teade lindude suremusest lindlast saabus 17. veebruaril ning koheselt võeti proovid.

"Laboratoorsete uuringute tulemuste kohaselt tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8. Antud viirustüvi inimestele ohtu ei kujuta, kuid tekitab majandusliku kahju. Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud, sest haigusele puudub ravi," selgitas põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Seejärel korraldab PTA linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada. Hukatud lindude eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tekitab leid muret. "On oluline, et viirus edasi ei leviks, mistõttu lisaks kolde likvideerimisele kaardistatakse ka ümberkaudsed linnupidajad, et teavitada neid leiust ning lindude pidamisega seotud piirangutest," ütles minister.

Linnukasvatajate esindajaid oodatakse uue nädala alguses kohtumisele. "Korraldame esmaspäeval veebikoosoleku linnukasvatussektori esindajatega, et anda ülevaade linnugripiga seonduvast," lisas Kruuse.

Piirangud 10 kilomeetri raadiuses

Sammeli sõnul hoiab amet silma peal kõigil linnupidajatel, kes jäävad Telo talust kuni kümne kilomeetri raadiusesse.

"Linnupidajatel, kes asuvad Haljala, Viru-Nigula ja Rakvere vallas, palume linnud hoida kinnistes ruumides ning vältida kokkupuudet vee- ja metslindude või kõrvaliste isikutega. Juhul kui märkate lindudel haigustunnuseid teavitada sellest koheselt oma veterinaararsti," selgitas Sammel.

Kümne kilomeetri raadiuses Telo talust kehtestatakse piirangud. Piirangud puudutavad lindude arvestuse pidamist, väljaspidamise keeldu, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised. Üle Eesti tuleks kodulinde hoida siseruumides.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
- Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Esimene linnugripijuhtum sel aastal avastati möödunud nädalal Tallinnast Kopli poolsaarelt, kust leiti linnugripi viirust H5N8 kandnud lind.

Lindude grippi on tuvastatud 27s Euroopa riigis ning haiguse tõttu on sellel aastal hukatud või hukkunud ligi 3,5 miljonit kodulindu.

Hukkunud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude (kullid, kotkad) leidmisel tuleks sellest teavitada põllumajandus- ja toiduametit, helistades infotelefonil +372 605 4767.