Reaal- ja täppisteaduste huvi õpilaste seas on üldiselt väike. „Näeme, et kosmos on huvipakkuv teema õpilastele ja õpetajatele. Õpetajad on valmis seda õpetama, kui nad ise teaksid sellest natuke rohkem,” rääkis ESERO Eesti juht Heli Lätt. „Oleme otsustanud koolitada õpetajaid nii, et nad julgeksid ja tahaksid seda teemat õpetada.”

Ta kahetses, et astronoomiat õpetatakse koolis vähe ja siis räägitakse ka peamiselt päikesesüsteemist. „Kaasaegsest tehnoloogiast ja uutest avastustest ei räägita. Aga just see motiveeriks lapsi,” arvas ta.

Teine asi on see, et reaalainete tundides õpitu ja reaalse elu vahel puudub seos. Näiteks Pythagorase teoreemi ei ole praktikas vaja kasutada. ESERO projektis saab aga selle teoreemi abil määrata oma asukohta, nagu seda teevad GPSid. „Pakume võimalust koolis õpitud teooriaid praktikas rakendada,” ütles Lätt.

Lastele viis põnevat võistlust