Prits omab kogemusi nii piimanduses kui ka põllumajanduses. Lisaks Estover Piimatööstuse juhtimisele on ta Tulundusühistu Vooremaa Piim kaudu osalenud Selja OÜ ja Piistaoja katsetalu OÜ suurfarmide juhtimises. Prits on olnud ka ise aktiivne ettevõtja ning Tulivee restorani, Tulivee keskuse ja Purtse jahtsadama rajaja.

„Pean KEVILI-t Eesti parimaks näiteks põllumeeste ühisest ja edukast äritegevusest,“ ütleb Hannes Prits, kes peab enda peamiseks rolliks KEVILI-s senitehtu jätkamist ning ärimahtude jätkuvat kasvatamist.

KEVILI-t juhtinud Meelis Annuse teine ametiaeg lõppes käesoleva aasta veebruariga. Tema juhtimisperioodil on KEVILI müügikäive tõusnud 38 miljonilt eurolt 100 miljonini. Sel ajal on ühistu investeerinud Rõngus asuva viljaterminali ehitusse, püstitatud Roodevälja heinatehase tootmishooned ja alustatud Roodevälja uue laohoone ehitusega. Ühistu liikmete arv on kasvanud 124-lt kuni 152-ni ning suurenenud on vahendatavate tarvikute ja saakide mahud.

„Olen tänulik KEVILI-s saadud kogemustele juhtida Eesti suurimat ja edukaimat teraviljaühistut. Möödunud kuue aasta sisse on jäänud kolm väga ebasoodsat ja kolm viljarohket aastat ning hulk erinevaid väljakutseid. Jätan endast maha tugeva organisatsiooni, professionaalse meeskonna ning hea pinnase uuteks arenguteks. Tänan kogu meeskonda ja KEVILI liikmeid ning annan hea meelega teatepulga üle pikaajalise juhikogemusega Hannes Pritsile,“ sõnab Meelis Annus.

"Nõukogu mõistab Meelis Annuse soovi lahkuda. Tema panus KEVILI arengusse on olnud märkimisväärne. KEVILI on kõige paremini toimiva Eesti põllumeeste teraviljaühistuna turul väga oluline tegija, kelle tõttu võidavad nii KEVILI liikmed kui ka laiemalt kõik Eesti teraviljakasvatajad. KEVILI mahud on kasvanud nii oluliseks, et temaga on sunnitud arvestama kõik turuosalised. KEVILI liikmed on tänulikud Meelisele antud panuse eest," ütleb nõukogu esimees, Andres Oopkaup.

Põllumeeste ühistu KEVILI on Eesti suurim teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu, mis kuulub 100% Eesti põllumeestele ja on hetkel kõige kiiremini arenev põllumajandusühistu Eestis. KEVILI liikmeteks on juhtivad põllumajandustootjad, kelle kasutuses on ca 80 000 ha külvatavat pinda. Tänapäevase teravilja- ja rapsi tootmise ning ühise toodangu turustamisega annab ühistu oma panuse Eesti põllumajanduse arengusse.