Läinud aasta lõpus sai teatavaks, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) ja AS Levira tagavad paralleeledastuse jätkumise 1. jaanuarist ning on leidnud ühiselt lahenduse SD-pildi edastamiseks veel kuueks kuuks ehk 1. juulini 2021. Vastavalt kokkuleppele jätkub paralleeledastus kuus kuud, et anda inimestele võimalus sujuvaks üleminekuks ning tehnilisteks ettevalmistusteks, sh vajadusel uute seadmete ostuks.

Paralleeledastuse aastane kulu oli 2020. aastal 300 000 eurot. Selle jätkamine veel pool aastat läheb maksma ligi 150 000 eurot, mille ERR ja Levira katavad kahasse.

2019. aasta algusest hakkas vabalevis kehtima uus standard, kus telekanaleid hakati edastama kõrglahutusega ehk HD-formaadis. Sujuvaks üleminekuks on seni jätkatud ka SD-pildi edastamist, et tagada telepilt inimestele, kelle seadmed ei toeta HD-pildi edastamist. Vabariigi valitsus eraldas paralleeledastuse jätkamiseks 2019. aastal 200 000 eurot, käesolevaks aastaks 300 000 eurot. Erinevalt varasematest aastatest valitsus 2021. aastaks selleks lisaraha ei ole eraldanud.

Eestis on Kantar Emori uuringu andmetel 26 000 leibkonnal kineskoopteler ning neist umbes 7000 näeb telepilti antenniga. Peamiselt maa-asula või väikese linna-aleviku elanikud, pensioniealised pered. Maakonniti on neid mõningal määral rohkem Tartumaal, Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Mõistlik hoida SD-edastus toimivana veel kaks aastat

ASi Levira juhatuse liige ja müügidirektor Veiko Sepp märgib, et formaadivahetus puudutab vabalevis olevaid ERRi kanaleid – ETV, ETV2 ning ETV+ ning televaatajaid, kelle koju jõuab pilt antenni kaudu.