Nii on Iru elektrijaamale antud õigus taotleda taastuvenergia toetust olmejäätmete hulgas oleva biomassi (biolagunevad jäätmed) põletamise tulemusena toodetud elektrienergia eest. Toetuse suurus sõltub olmejäätmete põletamisel toodetud elektrienergia kogusest ja selle arvutamisel võetakse arvesse biolagunevate jäätmete osakaalu põletatud olmejäätmete seas ning jäätmete kütteväärtust. 

Mida rohkem on olmejäätmete seas biolagunevaid jäätmeid ja mida suurem jäätmete kütteväärtus, seda rohkem toetust saab.

Sedasi maksti Iru SEJle 2019. aastal jäätmete põletamise eest taastuvenergia toetust ligi 3 miljonit eurot. Alates jäätmepõletusploki tegevuse alustamisest 2013. aastal kuni 2019. aastani on makstud elektrijaamale toetust kokku ligi 16 miljonit eurot.

Üks küsimus on muidugi see, miks peaks üldse biolagunevate jäätmete põletamisele peale maksma, samas kui neid saaks toimiva sorteerimissüsteemi puhul edukalt ka taaskasutusse ehk siis kompostimisse suunata? 

Teiseks leiab Riigikontroll, et toetuse määramisel usutakse n-ö pimesi Iru jaama ehk Eesti Energia esitatud andmeid, kontrolli nende üle ei teostata, mistõttu on toetust küsitud segaolmejäätmetega samadel alustel ka muude jäätmeliikide põletamise eest. 

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega