Kokku on 50 parima punase karja hulgas üheteist maakonna karjad. Enam on neid Viljandimaal, 11. Lääne-Virus ja Saaremaal on neid kaheksa ning ühe karjaga on edurivis esindatud Järva-, Pärnu- ja Raplamaa. Läänemaa, Harju, Hiiu ning Ida-Viru karjad parimate hulka ei jõudnud.

Lehmade arv karjas jäi vahemikku 23–883.