„Teavitusi hukkunud lindudest on tulnud peamiselt põhjarannikult ja Saaremaalt. Lindude grippi on tuvastatud veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Hiiumaal,“ loetles Sammel.

„Lindude gripi tõttu on kehtestatud piirangud lindude väljaspidamisele ning nõuded bioohutusmeetmete rakendamiseks üle Eesti. Antud piirkondades, kus lindude grippi on tuvastatud, palume aga kodulinnupidajatel olla eriti ettevaatlikud oma kodulindude kaitsmisel ning vältida igasugust kokkupuudet mets- ja veelindudega," ütles Sammel.

Eriti oluline on pöörata tähelepanu bioohutusnõuetele ning sellele, et jalanõude, pesemata käte ja vahetamata riieteta ei sisenetaks linnupidamisruumidesse. Jätkuvalt tuleb kodulinde pidada siseruumides, et tõkestada lindude gripi levikut,.

Fotograafi jalutuskäik mõni nädal tagasi Kopli liinidest Paljassaarde:

Röövlinnud on samuti ohus


Amet korraldab surnuna leitud vee- ja röövlindude kokku kogumise ning nõuetekohase hävitamise. "Palume olla mõistvad ning varuda kannatust, kuna samas piirkonnas võib olla mitmete hukkunud lindude teateid, mille kokku korjamisega tegeletakse. Lindude kokku korjamisel ei saa ametnikud ohtu seada oma tervist sh järgida tuleb ka veeohutusnõudeid, seega korjatakse kokku ainult maismaal asuvad surnud linnud," teatas amet.

Tänaseks on tuvastatud kokku 20 lindude gripile positiivset veelindu. Andmetega on võimalik tutvuda siin. Andmeid uuendatakse reedeti.

Arvestades asjaoluga, et lindude ränne on kohe hoogustumas ning nakkuse levik võib veelgi suureneda, on ameti koostöö teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel väga oluline, eelkõige taudi leviku tõkestamiseks ja majanduslike kahjude ära hoidmiseks. Selleks, et arutada võimalikku koostööd on ametil plaanis kohtuda erinevate võimalike koostööpartneritega.

Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
- Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks.