Õnnelikul lehmal peavad olema ka terved jalad, mistõttu värgitakse nende sõrgu neli korda aastas. Puhkama-mäletsema heidavad lehmad pehmetele kummimattidele, millele on omakorda veel laotatud saepuru, et loomal mugavam oleks. Kaigast Kaiu lehmad tunda pole saanud, loomad liiguvad ühest paigast teise, ilma et kepp nende turjal tantsiks. Oluline on ka puhtus, nii farmi üldine puhtus kui ka lehmade udara ja nisade puhastamine.