Tartu Ülikooli teadur Raul Rosenvald on rahvusringhäälingu vahendusel väitnud, et “lageraie Eesti metsades võimendab kliimamuutusi vähemalt järgmised 60 aastat”. Sarnasele järeldusele tuli Postimehe artiklis “Metsalt võetud võlg kliimat ei päästa” ka bioloog Rein Kuresoo.

Sellega, et ainuüksi mets kliimat ei päästa, tuleb nõustuda, kuid metsalt võetud võlast saame metsamajandamise puhul rääkida siiski vaid juhul, kui raiuda ohjeldamatult üle juurdekasvu või kasutada süsinikuvoogude vaatluseks meelevaldset valimit – lageraieala või lausa üksikut puud ja välistada asendus­efekt.