Loost saate veel teada:

• Kuidas käib valla ja RMK koostöö?

• Mida ja kuidas teadlased uurivad? Selgitused, graafikud, videod.

• Kui tihe võib vana mets jääda, et uued puud kasvama saaksid hakata?

• Kas taimi kasvab pärast raiet rohkem või vähem?

• Miks ometi tehakse seda kõike harvesteriga?

• Kui palju maksab rätsepatöö metsanduses võrreldes lageraiega?