Kui selgus, et Kurepalus Kastre vallamaja kõrval olev metsatukk on raieküps, oli selge, et lageraie ei pruugi paljudele kohalikele elanikele meeldida. Vallavanem Priit Lomp kutsus rahva kokku, et asja arutada. Kurikuulsaid KAH- ehk kõrgendatud avaliku huviga alasid ei olnud siis, aastal 2014 veel olemas.
Õnneks leidus kohalike maaomanike seas maaülikooli professor Hardi Tullus, kel oli hea mõte, kuidas olukord lahendada nii, et säiliks vana metsa ökosüsteem, aga samas tagatakse sujuvalt elujõuline metsa uuenemine.
Need soovitused võtavad konkreetse kuju praegu käimas oleva teadusprojekti tulemusena.

Loost saate veel teada:

• Kuidas käib valla ja RMK koostöö?

• Mida ja kuidas teadlased uurivad? Selgitused, graafikud, videod.

• Kui tihe võib vana mets jääda, et uued puud kasvama saaksid hakata?

• Kas taimi kasvab pärast raiet rohkem või vähem?

• Miks ometi tehakse seda kõike harvesteriga?

• Kui palju maksab rätsepatöö metsanduses võrreldes lageraiega?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!