Kui kõik inimesed jätkaksid loodusressursside kasutamist praegusel kiirusel, läheks meil elamiseks vaja 1,6 Maad.

Eesti on tänavu 13. kohal ja praeguses tempos tarbimist jätkates läheks meil siin vaja aasta peale 4,5 planeeti Maa. Oleme tunduvalt suuremad kulutajad, kui enamus riike.