„Meil on teadlaste töö tulemusel suurepärane võimalus nn metsasõda lõpetada ning saada kokku kaalutletud ja teaduspõhine arengudokument. Seepärast on juhtkogul ka selline koosseis – erinevate ülikoolide tippteadlased ning neid toetamas riigi strateegilise planeerimise vaade riigikantseleist ning valdkondliku arengukava koordineerija ehk keskkonnaministeeriumi esindatus,“ ütles Tõnis Mölder.

Minister lisas, et juhtkokku nimetatud teadlaste valikul konsulteeriti Eesti teaduste akadeemia ja ülikoolide juhtidega.

Uue juhtkogu valikul lähtuti printsiibist, et selles on esindatud erinevate ülikoolide ja metsandusega seotud valdkondade teadlased, mis tagab laialdasetele teadmistele, põhjalikule analüüsile ja tasakaalus lähenemisele põhineva lõpptulemuse. „Uue juhtkogu liikmed vastavad kõikidele nendele ootustele ning on teadusmaailmas tunnustatud teadlased,“ kinnitas Mölder.

Minister tänas kõiki huvirühmi, kaasamõtlejaid ja arutlejaid seni tehtud töö eest. „Protsess ning kogutud ja läbi töötatud materjalid on väga mahukad ja väärtuslikud. See on hea tulemus, mille pealt saab uus juhtkogu tööd alustada,“ sõnas keskkonnaminister.

Uus juhtkogu alustab tööd aprillil algul, mil on plaanis valida esimees ning kohtuda metsanduse uue arengukava mõjude hindamise metoodika koostajaga. Esimesel kohtumisel pannakse paika ka edasine tööplaan ning võtmeteemad.

Metsanduse uue arengukava juhtkogu liikmed:

• Kajar Köster – häiringuökoloogia dotsent / Helsingi Ülikooli akadeemia teadur; Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige

• Arne Sellin – ökofüsioloogia professor (Tartu Ülikool, ökoloogia- ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia õppetool)

• Maie Kiisel – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste analüütik; teadustöö põhisuunad: keskkonnateadvus ja –kommunikatsioon

• Urmas Varblane – rahvusvahelise ettevõtluse professor (Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond); Eesti Teaduste Akadeemia majandusteaduste akadeemik (humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond)

• Veiko Uri – metsaökosüsteemide professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool); Eesti Teaduste Akadeemia metsanduse akadeemik

• Henn Korjus – metsakorralduse professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool)

• Rein Drenkhan – metsapatoloogia professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool)

• Triin Reisner – Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, vastutab keskkonna-, energeetika- ja transpordipoliitika valdkondades seisukohtade kujundamise eest

• Marku Lamp – Keskkonnaministeeriumi eluslooduse valdkonna asekantsler

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid