Põllumaade kaitsmise eesmärgi muudetav maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus paneb vastutuse väärtusliku põllumaa säilimise eest kohalikele omavalitsustele.
Rae vallas on huvi maakasutuse järele suur. Elurajoonide jaoks otsitakse aga kohta pigem looduslikult kaunites paikades, lage põld arendajaid enam ei ahvatle.
Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe märgib, et tema meelest tekitab uus seadus bürokraatiat ja külvab segadust.
“Võru vald ei kehtesta üldplaneeringus märgitule lisatingimusi,” selgitab valla suhtenõunik Birgit Pettai. “Küll on üldplaneeringu seletuskirjas nõue, et päikeseparkide kavandamisel tuleb eelistada väheväärtuslikke maid.”
Võrreldes mitme teise Euroopa Liidu riigiga, ei ole eelnõuga planeeritud viisil põllumajandusmaade kaitsmise soov erandlik.