• Eelnevalt ei saa kokku leppida kaasomanikega, et nad ei kasuta ostueesõigust. Kaasomanikul on igal juhul õigus kasutada ostueesõigust ja ostueesõigust kasutab kaasomanik sisuliselt siis, kui ta tasub sama ostuhinna, mis ostja müüjale. Arvestada tuleb, et ostueesõiguse teostamiseks esitatakse vormikohane notariaalne avaldus ostueesõiguse teostamiseks ettenähtud ajal.
  • Kui otsustate osta korteri majas, mis on kaasomandis, siis eelistage korteri ostmisel maja, kus on sõlmitud kaasomanike notariaalne kasutuskord, mis aitab vältida kaasomanike vahelisi arusaamatusi ja vaidlusi. Kui puudub kaasomanike notariaalne kasutuskord, siis tegelikkuses on kaasomanike mõttelised osad määratlemata. Eelistage maja, kus on loodud korteriomandid.