Vaimuvalgus rahvamajast

Päinurme küla tuletunglaks, mis aastaringselt kiirgab vaimuvalgust, on kohalik rahvamaja. Endisest mõisa tõllakuurist sai 1958. aastal kogukonna liikmete ühistöö tulemusel hoone, kus toimuvad piirkonna kõige olulisemad sündmused. Põlvest põlve on rahvamaja olnud kohtumispaik. Olgu põhjuseks siis külapeod, koosolekud, kokkutulekud ning ka perekondlikud sündmused.
Päinurme rahvamaja

Viimased kaks kümnendit on rahvamajas toimuvat korraldanud MTÜ Päinurme külaselts. Esinaise Lea Traksi eestvõttel on projektitoetuste abil ajahambast puretud kultuuritempel renoveerinud kaasaegseks kogukonna kooskäimise kohaks.

Mültsi muuseum


2005. aastast tegutseb rahvamaja ruumides ka Ründo Mültsi rajatud Päinurme koduloomuuseum. Kogukonna mälupank võtab enda alla kümme temaatilist tuba, kus säilitatav on läbilõige ühe paikkonna rõõmudest ja muredest viimase saja aasta jooksul.
President Ilves Päinurmes 2008. aastal

Rahvamaja ja koduloomuuseumi koostoimel on hoitud meie küla vaimsus, säilitatud kontaktid möödanikuga ning loodud võimalused, et ka tulevikus saaks kogukond osa ühisest laulu, tantsu ja mängulustist.
Teatripäev Päinurme rahvamajas

Elu maal ei koosne mitte ainult leivast ega selle teenimisest – tagaajamisest. Omakandi vaimsus on see, mis paneb Eestimaa küla elama. Osakem seda hoida ja edendada.

* Meenutuseks Jüriöö Märgutulede kohtaMaarahva püha, jüripäeva tähistamiseks alustas Paide ajakeskus Wittenstein koostööd Maalehega kogudes külade lugusid ja kutsudes kuu aja pärast süütama ka oma märgutuld, mis kuulutaks „Eestimaa küla elab!”

Foto ja lühike kirjatükk oma külast tuleks saata meilile jyrioo@wittenstein.ee . Lood ilmuvad nii Jüriöö Märgutulede kui ka Maalehe kodulehtedel.