„Antud linnupidamiskoht asub piirkonnas, kus on veelindudel olnud suur suremus ning on tuvastatud lindude grippi. Seetõttu on väga oluline jälgida bioturvalisuse nõudeid, sh vahetada jalanõud ja riided enne lindlasse sisenemist ning hoida linnud sisetingimustes. Muuhulgas ei tohi sellest lindlast linde välja viia ning taudipunkti likvideerimiseni on piiratud nii inimeste kui ka transpordi liikumine,“ ütles Sammel.

Esmane teade põllumajandus- ja toiduametile saabus eile. Ametile teadaolevalt saatis linnupidaja laborisse uurimisele linnukorjuse, millel tuvastati lindude gripp. Antud viirustüvi inimestele suurt ohtu ei kujuta, kuid tekitab emotsionaalset ja majanduslikku kahju.

Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud. Seejärel korraldab PTA linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada. Kuna linnupidamiskoht on registreeritud PRIA registris, siis hukatud lindude eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

„Amet teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad A.K.S.S Grupp OÜ lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse Lääne-Harju, Harku, Saue vallas ja Keila linnas. Meile teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 21 linnupidamishoonet. Lisaks juba kehtivale lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis tõkestavad lindude gripi laialdasemat levikut,“ kirjeldas Sammel.

Kümne kilomeetri raadiuses A.K.S.S Grupp OÜ lindlast on kehtestatud piirangud, mis puudutavad lindude üle arvestuse pidamist, lindude liikumist farmist välja jne. Igat farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni, teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised.

Kuu tagasi avastati linnugripp Lääne-Virumaal

Esimene linnugripijuhtum sel aastal avastati veebruari alguses Tallinnast Kopli poolsaarelt, kust leiti linnugripi viirust H5N8 kandnud lind.
Luiged 3.03.2021

Ohtlikku lindude grippi nakatumine tuvastati veebruaris ka Viru-Nigula vallas asuvas OÜ Telo Talus, kus oli üle 70 linnu.

Esmane teade lindude suremusest lindlast saabus 17. veebruaril ning koheselt võeti proovid.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnas kuu tagasi, et on oluline, et viirus edasi ei leviks, mistõttu lisaks kolde likvideerimisele kaardistatakse ka ümberkaudsed linnupidajad, et teavitada neid leiust ning lindude pidamisega seotud piirangutest.

Lindude grippi on tuvastatud 27s Euroopa riigis ning haiguse tõttu on sellel aastal hukatud või hukkunud ligi 3,5 miljonit kodulindu.

Linnugripi peamised sümptomid:

• harja, lokutite ja näopiirkonna turse;

• isutus, uimasus kõhulahtisus;

• linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;

• munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:

• hoida linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;

• ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;

• enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.

• juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.

• välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.

Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisuse enda lindude kaitseks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt ja ameti Facebook kontolt.