2006. aastal tööd alustanud Paikre prügila koosneb sorteerimisjaamast Pärnus ja jäätmete ladestusalast endise Paikuse valla alal. Aruannetes kinnitab OÜ Paikre, et vastuvõetud segaolmejäätmetest sorteeritakse välja üle 50% taaskäideldavat kraami.

Valdkonnaga kursis olevad inimesed kinnitavad, et see ei saa olla õige – segaolmejäätmete massist pole võimalik sellisel määral kasutuskõlblikku materjali eraldada ja realiseerida.

Näiteks Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võtab segaolmejäätmetest välja vaid metalli, ülejäänust toodetakse prügikütust. Pakendiorganisatsioonide esindajad ei ole tema sõnul selle ringlusse võtmisest huvitatudki.

Kuidas see siis Paikres võimalik on?