Ehkki tänapäevased tootmissüsteemid on optimeeritud üsna efektiivseteks, ei ole selleni veel jõutud, et toormaterjal kasutada ära nõnda, et kohe mitte midagi alles ei jääks. Lahenduseks oleks aga suunata ülejäägid sinna, kus neid kasutada soovitakse. Üldjuhul rändab tootmisel rakenduseta jäänud tooraine nimelt kas prügimäele või põletamisse.

“Ehkki enamik tootjaid sellest kõva häälega ei räägi, on materjali ülejäägid - vähemal või suuremal määral - kitsaskohaks kõikide tootjate jaoks,” ütleb ringmajanduskeskkonnaga SmartSwap liitunud ettevõtte Eesti Sohva juht Priit Pettai.