Samas kriminaalasjas oli süüdistatav ka tema kaksikvend Riho Varblane, kes süüdistuse järgi hoidis, kandis ja jagas vennaga talle väljastatud relvaloa alusel kuuluvat tulirelva ja selle juurde kuuluvat laskemoona tingimustes, mis ei vastanud relvaseaduses sätestatud nõuetele.

Tulirelva lohakalt hoidmine võimaldas joobes olekus Theol saada tulirelvale ja selle juurde kuuluvale laskemoonale ligipääsu.