Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kavatseb tänavusel istutusperioodil masina abiga kasvama panna miljon puud. Varasemal kahel aastal on masinaga istutatud Kirde piirkonnas, tänavu võeti masin appi ka Edela ja Kagu regioonis.

RMK metsakasvatusjuhi Toomas Väädi sõnul on istutusmasina kasutuselevõtt loogiline jätk mätastamisega istutamisele, mida RMK on suuremas mahus teinud seitse aastat. See käib nii, et kõigepealt teeb masin mätta, misjärel mätas liitub ühe aasta maapinnaga ja kevadel istutab inimene sellele taime peale.

“Meie metsakasvatuse analüüs näitab, et mätastus annab meile parema metsakasvatuse tulemuse,” selgitab Väät. Taimed kasvavad paremini, raiesmiku saab uuenenuks lugeda aasta varem. Mättal taim pääseb kiiremini päikese poole ning rohust ja võsast välja, seega tuleb teha kaks hooldustööd vähem. Ka vajab mätastamisega tehtud metsauuendus poole vähem täiendamist. “Ja lisaks, kuna me loeme väga täpselt raha, mis metsas kulub, teame nüüdseks, et alguses kallim mätastus annab meile hektarilt ligi 100 eurot kokkuhoidu võrreldes adravakku istutamisega – nii suure võidu annavad hooldamiskulud,” rääkis Väät.

Kõike sedasama saab öelda ka masinaga istutamise kohta.